Кошик
Немає відгуків, додати
Впровадження програм Business Automation Software
+380 (67) 658-48-67
+380 (44) 360-22-12
Кошик
BAS Бухгалтерія. Базова

BAS Бухгалтерія. Базова

 • В наявності

4 200 

+380 (67) 658-48-67
 • +380 (44) 360-22-12
 • +380 (44) 360-22-72
  відділ з продажу
 • +380 (44) 528-70-69
  факс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
BAS Бухгалтерія. Базова
BAS Бухгалтерія. БазоваВ наявності
4 200 
+380 (67) 658-48-67
 • +380 (44) 360-22-12
 • +380 (44) 360-22-72
  відділ з продажу
 • +380 (44) 528-70-69
  факс
Опис
Інформація для замовлення

BAS Бухгалтерія Базова - програма для ведення бухгалтерського обліку. Це визнаний стандарт серед рішень для автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах оподаткування.

Програма підтримує одне робоче місце. 

BAS Бухгалтерія. Базова версія - по функціоналу нічим не відрізняється від BAS Бухгалтерія ПРОФ,  але зверніть увагу -  є відмінності:

"+":

 • Ви економите 4 200 грн. (ПРОФ 8 400 - 4 200 Базова = 4 4200 економія)
 • Безкоштовне оновлення програми (немає необхідності в ІТС)
 • Є можливість перейти на BAS Бухгалтерія ПРОФ або будь-яку іншу програму лінійки продуктів BAS 

"-":

 • Не можна вести облік декількох підприємств в одній базі.
 • У програмі може одночасно працювати тільки один користувач. 
 • Не передбачена можливість вносити зміни в конфігурацію (допрацьовувати програму)

Всі права на конфігурацію належать компанії "NetHelp" (Польща).

    

Найменування

Ціна, грн

BAS  Бухгалтерія Базова

4 200,00

Основні ділянки обліку конфігурації BAS Бухгалтерія базова:
 

 • Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
 • Облік запасів
 • Облік торгових запасів
 • Облік грошових рахунків
 • Облік розрахунків з контрагентами и
 • Облік ОС, МНМА, НМА и МБП
 • Облік виробництва
 • Облік НДС
 • Облік зарплати
 • Закриття періодів, звітів

 

 «BAS Бухгалтерія базова» забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати винятково для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «BAS Бухгалтерія базова» включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про твердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів у конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що може бути легко і швидко настроєний користувачем.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способу оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться облік по партіях. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського й податкового обліку й для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. В «BAS Бухгалтерія» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця до постачальника.

В «BAS Бухгалтерія» підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції по розрахунках з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продаж іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси».

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться по плановій собівартості. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й зроблених послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(C)БУ 16 «Витрати».

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • виторг;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

«BAS Бухгалтерія базова» дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") по ПДВ:  оперативний розрахунок при проведенні документів та відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту наприкінці  періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

Облік заробітної плати, кадровий облік

В «BAS Бухгалтерія базова» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи й по сумісництву, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству. 
Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування; 
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників; 
 • депонування; 
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій; 
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, по ЄСВ). 

При виконанні розрахунків ураховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподатковування

У «BAS Бухгалтерія базова» підтримуються наступні схеми оподатковування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського й податкового обліку (по податку на прибуток) використовується той самий план рахунків. При веденні бухгалтерського й податкового обліку використовується та сама класифікація активів, доходів і витрат.

Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку. Доходи й витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи й витрати роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

Спрощена система оподатковування

«BAS Бухгалтерія базова» дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподатковування, у книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця

Автоматизовано регламентні операції, що виконуються по закінченню місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу "BAS Бухгалтерія" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відбиває розрахунки, пов'язані із проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках у різних розрізах. У тому числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

В «BAS Бухгалтерія базова» включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючих державних органів, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ГНАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й обновляються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом подання електронної звітності «FREDO Звіт» (ПЕЗ). Сервіс ПЕЗ надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати й підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти в контролюючі органи й одержати квитанцію про доставку звіту по призначенню;
 • зберегти на електронних носіях;
 • одержувати розшифрування показників звітів ПЕЗ в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс ПЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу ПЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також одержувати розшифрування сум показників звітів сервісу ПЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно й у зручній формі одержувати дані по залишкам на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської й кредиторської заборгованості.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку й законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації з їхнього виправлення.

«BAS Бухгалтерія базова» також містить наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних  - пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету.

_____________________________________________

Для консультацій з вибору програмного забезпечення, проведення демонстрації можливостей систем автоматизації обліку, придбання продукції:

Відділ по роботі з клієнтами компанії "Бізнес Сіті Сервіс"
Телефони:
• +380 (44) 360-22-72
• +380 (44) 528-70-69
• +380 (67) 940-20-94
• +380 (44) 528-70-69, факс
Ел. адреса: office@bcs.com.ua
Адреса: вул. Предславинська, 28 оф. 202, Київ, Україна

Всім користувачам програми "BAS Бухгалтерія Базова", які є нашими клієнтами, ми надаємо безкоштовне комплексне супровід, що включає в себе:

 • Установку програмного забезпечення.
 • Типову настройку під чинне законодавство (поставляється в комплекті з програмою).

Надалі:

 • Оновлення релізів конфігурацій і форм звітності протягом всього терміну використання програми. 
 • Консультування з будь-яких питань, пов'язаних з використанням програми. Консультації надаються по телефону або e-mail.
 • Ціна: 4 200 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner