Кошик
Немає відгуків, додати
Впровадження програм Business Automation Software
+380 (67) 658-48-67
+380 (44) 360-22-12
Кошик
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів

BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів

 • В наявності

16 200 

+380 (67) 658-48-67
 • +380 (44) 360-22-12
 • +380 (44) 360-22-72
  відділ з продажу
 • +380 (44) 528-70-69
  факс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачівВ наявності
16 200 
+380 (67) 658-48-67
 • +380 (44) 360-22-12
 • +380 (44) 360-22-72
  відділ з продажу
 • +380 (44) 528-70-69
  факс
Опис
Інформація для замовлення

BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів - програма для ведення бухгалтерського обліку. Це визнаний стандарт серед рішень для автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах оподаткування. 

До комплекту поставки входить все необхідне для роботи:

 • BAS Бухгалтерія на 5 користувачів;
 • сервіс електронної звітності Fredo Звіт (повний аналог MEDoc);
 • сервіс для обміну електронними документами зі своїми контрагентами «FREDO ДокМен»;
 • сервіс для обміну електронними документами та клієнт-банк Bank Data Converter з підтримкою IBAN.

Всі права на конфігурацію належать компанії "NetHelp" (Польща).

    

Найменування

Ціна, грн

BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів

16 200,00

Інформаційно-технологічний супровід на 1 рік 6 960,00

Основні ділянки обліку конфігурації BAS Бухгалтерія:
 

 • Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
   
 • Облік запасів
 • Облік торгових запасів
 • Облік грошових рахунків
 • Облік розрахунків з контрагентами
 • Облік ОЗ, МНМА, НМА та МШП
 • Облік виробництва
 • Облік ПДВ
 • Облік зарплати
 • Закриття періодів, звітів

 

 «BAS Бухгалтерія» забезпечує рішення всіх завдань, що стояти перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т. д. Дані прикладне рішення також можна використовувати винятково для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «BAS Бухгалтерія» включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про твердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів у конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що може бути легко і швидко настроєний користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою «BAS Бухгалтерія» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У тієї самий годину «BAS Бухгалтерія» надає можливість ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно зв'язку пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси» і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні спосібі оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способом оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться облік по партіях. Різні спосібі оцінки можуть можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського й податкового обліку й для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. У «BAS Бухгалтерія» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні й податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця до постачальника.

У «BAS Бухгалтерія» підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» і т. п. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тарі. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції по розрахунках з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продажу іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(C)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», П(с)БО 9 «Запаси».

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться по плановій собівартості. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й зроблених послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(C)БО 16 «Витрати».

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • виторг;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

«BAS Бухгалтерія» дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") по ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів та відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

Облік заробітної плати, кадровий облік

У «BAS Бухгалтерія» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи й по сумісництву, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.
Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служити заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, по ЄСВ).

При виконанні розрахунків ураховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподатковування

У «BAS Бухгалтеріяи» підтримуються наступні схеми оподатковування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського й податкового обліку (по податку на прибуток) використовується тієї самий план рахунків. При веденні бухгалтерського й податкового обліку використовується та сама класифікація активів, доходів і витрат.

Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку. Доходи й витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи й витрати роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

Спрощена система оподатковування

«BAS Бухгалтерія» дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподатковування, у книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця

Автоматизовано регламентні операції, що виконуються по закінченню місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу "BAS Бухгалтерія" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відбиває розрахунки, пов'язані із проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в різних розрізах. У тому числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

У «BAS Бухгалтерія» включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючих державних органів, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *..xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й обновляються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом подання електронної звітності «FREDO Звіт» (ПЕЗ). Сервіс ПЕЗ надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати й підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти в контролюючі органи й одержати квитанцію про доставку звіту за призначенню;
 • зберегти на електронних носіях;
 • одержувати розшифрування показників звітів ПЕЗ в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс ПЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу ПЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також одержувати розшифрування сум показників звітів сервісу ПЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно й у зручній формі одержувати дані по залишкам на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської й кредиторської заборгованості.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку й законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації з їхнього виправлення.

«BAS Бухгалтерія» також містить наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т. д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету.

_____________________________________________

Для консультацій з вибором програмного забезпечення, проведення демонстрації можливостей систем автоматизації обліку, придбання продукції:

Відділ по роботі з клієнтами компанії "Бізнес Сіті Сервіс"
телефони:
• +380 (44) 360-22-72
• +380 (44) 528-70-69
• +380 (67) 658-48-67
• Їв. адреси: office@bcs.com.ua
Адреса: вул. Предславинська, 28 оф. 202, Київ, Україна

Всім користувачам програми "BAS Бухгалтерія ПРОФ", які є нашими клієнтами, ми надаємо безкоштовне комплексне супровід, що включає у собі:

 • Доставку і установку програмного забезпечення, від 2 години технічного обслуговування.
 • Типову налаштування під чинне законодавство (поставляється в комплекті з програмою);
 • Передплату на отримання доступу до онлайн-сервісів і відновлень програмного забезпечення терміном на 3 місяці.

Надалі:

 • Оновлення релізів конфігурацій і форм звітності протягом всього терміну використання програми (за умови наявності підписки на доступ до онлайн-сервісів і відновлень програмного забезпечення));
 • Консультування з будь-яких питань, пов'язаних з використанням програми. Консультації надаються по телефону або e-mail.

 

 • Ціна: 16 200 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner