Кошик
Немає відгуків, додати
Впровадження програм Business Automation Software
+380 (67) 658-48-67
+380 (44) 360-22-12
Кошик

1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України. Перехід з версії 7.7.

1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України: Ще краще, ніж 7.7!

Порівняйте можливості двох версій і ви в цьому переконаєтесь!

1С:Підприємство. Бухгалтерія 8

 

1С:Підприємство. Бухгалтерія 7.7

 

Застосування різних систем оподаткування

В одній програмі можна вести облік організацій з різними системами оподаткування. Можна вести облік як організацій, так і індивідуальних підприємців. Підтримуються і загальна система оподаткування із сплатою податку на прибуток і ССО. Для індивідуальних підприємців підтримується оподаткування зі сплатою ПДФО. За окремими видами діяльності підтримується сплата єдиного податку на поставлений дохід.

Для зручності ведення обліку за ССО, а також для зручності обліку індивідуальних підприємців, які сплачують ПДФО, передбачені спеціальні налаштування інтерфейсу 1С:Підприємство. Бухгалтерії 8. Крім того, передбачені спеціалізовані поставки базової версії програми, які заздалегідь налаштовані на зазначені види оподаткування: 1С:Підприємство. Спрощенка 8 і 1С:Підприємство. Підприємець 8.

Спеціалізовані поставки зберігають всі можливості базової версії. У разі зміни податкового режиму достатньо змінити спеціальну настройку - і можна буде вести повноцінний облік для організацій, що застосовують загальний режим оподаткування.

Підтримується тільки загальна система оподаткування та єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності. Для застосування УСН або ведення обліку індивідуального підприємця необхідно купувати спеціалізовані програми.

Ведення обліку декількох організацій

В одній інформаційній базі можна вести облік декількох організацій. У цьому випадку списки товарів, контрагентів і статей витрат є загальними для всіх організацій. Це виключає дублювання інформації для різних організацій. При роботі немає необхідності перемикатися між декількома інформаційними базами для ведення обліку.

Для обліку кожної організації використовується окрема інформаційна база. Довідники в кожній базі свої і їх потрібно заповнювати в кожній інформаційній базі окремо.

Панель функцій

Панель функцій наочно показує порядок роботи у вигляді схем з найбільш часто використовуваних операцій. Також за допомогою панелі функцій легко знайти потрібні облікові дані або звіти.

Є тільки один спосіб знайти необхідний документ або звіт - через меню. Для відображення в обліку господарської операції треба пам'ятати, де в меню розташовано потрібний документ.

Звітність

Відповідність форми звітності звітного періоду

Відповідність форми звітності звітного періоду відстежується автоматично.

При формуванні звітності треба уважно стежити за відповідністю форми звітності звітного періоду.

Робота з багатосторінковими формами

Багато звітні форми є багатосторінковими, мають кілька розділів. Всі розділи складного звіту доступні в одній екранній формі - можна швидко перейти до потрібного розділу звіту для перегляду і заповнення.

Кожен розділ складного звіту відкривається в окремому вікні. Для переходу до заповнення чергового розділу, необхідно зберегти введені дані поточного розділу і тільки потім відкрити новий розділ.

Ручне коректування показників

Користувач може скоригувати показники звітів, заповнені автоматично. Зроблені коригування збережуться і при подальшому автоматичному заповненні звіту.

Можна виправити показники звітів, заповнені автоматично. При наступному автоматичному заповненні звіту введені коригування не враховуються

Планування підготовки і здачі звітності, сплати податків

Календар бухгалтера допомагає спланувати роботу по підготовці звітності і сплату податків. Він наочно показує терміни здачі звітності, сплати авансових платежів, податків і нагадує про це при наближенні відповідних подій.

Сервіс по контролю термінів платежів не надається.

Перевірка заповнення звітності

Перевірка правильності заповнення звітності за найбільш важливими формами виконується автоматично. При цьому перевіряються співвідношення окремих показників звітності як у рамках однієї форми, так і в ув'язці з іншими формами. Про виявлені невідповідності в показниках звітності повідомляється користувачеві.

Автоматична перевірка правильності заповнення звітності відсутня.

Зручна робота з програмою

Настроювання подання списків

Всі документи і довідники програми відображаються у вигляді списків. Форму кожного списку можна налаштувати у відповідності зі своїми перевагами: змінити послідовність колонок, прибрати або показати потрібні колонки.

Форми списків документів і довідників задані жорстко і не можуть бути змінені користувачем.

Відбір і сортування у списках

У списках документів і довідників дані можна відфільтрувати за значенням одного або декількох полів, а також відсортувати в заданому порядку.

Підтримується можливість установки відбору в загальних журналах документів і окремих довідниках. Для отримання довільної вибірки або сортування потрібно розробити спеціалізований звіт.

Друк списків

Будь-список може бути роздрукований або збережений у різних форматах для подальшого аналізу та друку. Для зручного представлення інформації легко вибрати тільки потрібні колонки.

Друк списків підтримується тільки в рамках жорстко заданих звітів, які можна налаштувати.

Швидке введення даних з довідника

Для швидкого введення даних у документ достатньо почати вводити в поле перші літери, не відкриваючи довідника. Програма допоможе вибрати з наявних варіантів. Крім того, можна вибирати контрагентів по ІПН, а банки - за БІК.

Для введення даних з довідника необхідно відкрити довідник для вибору.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення податкового обліку використовується окремий план рахунків. Структура податкових рахунків наближена до структури бухгалтерського плану рахунків. Це спрощує освоєння податкового обліку і дозволяє зіставити дані бухгалтерського і податкового обліку для виконання вимог ПБО 18/02 «Розрахунки з податку на прибуток».

Податковий облік ведеться на позабалансових рахунках. Це захаращує план рахунків бухгалтерського обліку. Відповідність бухгалтерських і податкових рахунків не очевидно.

Автоматизація обліку ПДВ

Підтримується автоматичне визначення сум нарахувань та вирахувань по придбаних товарах, реалізованим із застосуванням ставки ПДВ 0% без ПДВ, при будівництві господарським способом, при виконанні обов'язків податкового агента та ін.

Автоматичне визначення сум нарахувань і відрахувань по ПДВ у складних ситуаціях не підтримується.

Закриття місяця

Для пояснення результатів автоматично виконуваних процедур з завершення місяця існує група звітів «Довідки-розрахунки». Ці звіти наочно демонструють спосіб розрахунку від вихідних даних до формованих проводок і спрощують контроль результатів закриття місяця. Довідку-розрахунок можна сформувати в будь-який момент за будь-який період.

Після закриття місяця формується зведений звіт. Звіт можна сформувати знову без перепроведения документа «Закриття місяця».

Управління рахунками обліку

Рахунки бухгалтерського обліку зазначаються прямо в документі, причому автоматично підставляються налаштовані значення. Такий підхід дозволяє управляти результатом проведення документа і скорегувати значення рахунку при необхідності.

Рахунки обліку жорстко задані в більшості документів і не можуть бути змінені користувачем.

Використання власних субрахунків

Можна розширити план рахунків, додати свої субрахунки і використовувати їх у документах. При цьому внесені зміни збережуться і після оновлення програми.

Можна додавати рахунки і субрахунки плану рахунків, але автоматичне формування проводок в більшості випадків не підтримується.

Перегляд і редагування проводок

У програмі можна легко проаналізувати сформовані проводки і, при необхідності, скорегувати їх.

Коректування проводок включається в режимі конфігуратора. При перепроведенні скоригованого документа зміни не зберігаються.

Аналіз і контроль

Аналіз даних за допомогою стандартних бухгалтерських звітів

Угруповання і деталізація даних можлива не тільки по субрахунках і об'єктах аналітичного обліку (субконто). Але і за окремими їх властивостями (реквізитами). Так, наприклад, витрати можна згрупувати за видами статей витрат, руху грошових коштів за їх видами, залишки товарів - за виробникам або ставками ПДВ реалізації і т. п.

Деталізація звіту можлива тільки за субрахунками і субконто. Угруповання і деталізація по реквізитах субконто не підтримується.

Оперативне відображення інформації

«Монітор бухгалтера» служить для оперативного відображення найбільш важливої інформації і показує залишки на розрахунковому рахунку та в касі, поточне значення дебіторської і кредиторської заборгованості, терміни здачі звітності та сплати податків. «Монітор бухгалтера» дозволяє приймати рішення на підставі оперативної інформації.

Можливість оперативного відображення найбільш важливої інформації відсутня.

Експрес-перевірка ведення обліку

Експрес-перевірка ведення обліку перевіряє дані на відповідність закладеної методології обліку і законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок, дає рекомендації по їх виправленню і формує докладний звіт з детальним описом виявлених помилок.

Експрес-перевірка відсутній

Настроювання аналітичного обліку

Деталізація розрахунків з контрагентами

Є можливість проаналізувати заборгованість по кожній видатковій або прибуткової накладної, по кожному надійшов або виданим авансом.

Облік ведеться тільки за договорами в цілому.

Партіонний облік

При включеному партіонному обліку можливе використання методу ФІФО для оцінки матеріальних запасів.

Доступний облік тільки за середньої вартості.

Облік рухів грошових коштів

При використанні цієї аналітики автоматично заповнюється Форма 4 «Звіт про рух грошових коштів». Якщо Форма 4 організацією не надається, то облік за статтями можна відключити, що спростить роботу з касовими і банківськими документами.

Облік за статтями рухів грошових коштів ведеться завжди, навіть якщо ці дані не використовуються при підготовці звітності.

Банк і каса

Різні способи оплати

Для роздрібної торгівлі підтримуються різноманітні способи оплати. Можливий облік оплати платіжними картками, банківськими кредитами, готівкою.

Оплата платіжними картками та банківськими кредитами не підтримується.

Розрахунки з підзвітними особами

Підтримуються розрахунки з підзвітними особами готівкою через касу та через банк з використанням платіжних карт.

Розрахунки з підзвітними особами підтримуються лише готівкою через касу.

Торгівля

Облік товарів у роздрібній торгівлі

Товари в роздробі можуть враховуватися як за цінами придбання, так і за продажними цінами. У другому випадку торгова націнка розраховується автоматично з використанням рахунку 42 «Торговельна націнка».

Товари в роздробі можуть враховуватися лише за цінами придбання.

Списання вказаної вартості списання

Вартість списання товарів (матеріалів) при реалізації (передачі у виробництво) в документі можна вказати явно. Тоді при проведенні ця сума не може бути змінена. Це підвищує керованість програмою і покращує інтеграцію з торговими системами.

Сума списання товарів і матеріалів розраховується автоматично і не може бути скоригована вручну.

Облік поворотної тари

Автоматизовані операції надходження і реалізації товарів, що поставляються в поворотній тарі.

Операції з поворотною тарою не автоматизовані.

Виробництво

Облік готової продукції

Облік готової продукції можливий як з використанням рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», так і без нього. Коли на рахунках бухгалтерського обліку важливо бачити відхилення фактичної собівартості від планової, рекомендується використання рахунки 40. Якщо така інформація не потрібна, то рахунок 40 можна не використовувати і облік випуску готової продукції спрощується.

Облік готової продукції ведеться тільки з використанням рахунку 40.

Допоміжне виробництво

Автоматизований облік діяльності допоміжного виробництва.

Облік діяльності допоміжного виробництва не підтримується.

Розподіл непрямих витрат

Реалізовано розподіл непрямих витрат не тільки в простих, але і в досить складних господарських ситуаціях. Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу і кожної статті витрат.

Спосіб розподілу непрямих витрат вказується по організації в цілому - для всіх статей витрат і усіх підрозділів.

Облік зворотних відходів

Автоматизований облік зворотних відходів при передачі з виробництва.

Облік зворотних відходів не підтримується.

Робота в офісі та вдома

З даними однієї інформаційної бази можна працювати в будь-якому зручному місці: в офісі, в віддаленому підрозділі, вдома. Робота з базою може вестися в різних місцях одночасно. Дані, введені в різних місцях, об'єднуються в одну загальну базу.

Робота з розподіленою інформаційною базою підтримується тільки під час придбання, встановлення та налаштування спеціальної компоненти.

Стартовий помічник

При початку роботи з програмою «Стартовий помічник» організовує введення покроковий введення всіх необхідних даних: дані про організації, облікову політику, налаштування програми і т. п. По закінченні роботи «Стартового помічника» можна відразу вводити документи в базу.

Дані про облікову політику та інші налаштування бухгалтер вводить самостійно.

Швидке освоєння

При самостійному освоєнні програми вам допоможе «Посібник по швидкому освоєнню». Воно являє собою невеликий наскрізний приклад від початку ведення обліку до формування бухгалтерської звітності і дає уявлення про основні поняття програми і прийоми роботи, допомагає виробити корисні навички

Самостійне освоєння можливо з допомогою «Путівника». «Путівник» містить інформацію про основні розділи обліку, але не включає наскрізний приклад.

Поради користувачам

Советы пользователям сопровождают вас по всей программе и помогают ответить на вопрос «Как это сделать?». Советы рассчитаны на начинающего пользователя, потому включены на первый взгляд простые и очевидные темы: как ввести новый документ, как отразить поступление товаров и т.п.

Аналогичного механизма нет.

Помощник по учету НДС

«Помощник по учету НДС» проведет вас по всем этапам формирования данных для составления декларации по НДС. «Помощник по учету НДС» контролирует последовательность выполнения регламентных операций по НДС и помогает заполнить декларацию.

«Помощник по учету НДС» отсутствует.

Помічник по обліку зарплати

«Помічник з обліку зарплати» допоможе покроково виконати всі дії по нарахуванню і виплаті зарплати і відображення в обліку. Помічник показує список останніх введених документів по зарплаті і кадрам і нагадує, на чому ви зупинилися.

«Помічник з обліку зарплати» відсутня.

Розвиток програми

1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 розвивається вже майже 4 роки. За цей час випущено 3 редакції програми, враховані численні побажання та зауваження користувачів. На сьогоднішній день 1С:Підприємство. Бухгалтерії 8 успішно працює в організаціях різного масштабу і продовжує розвиватися. Основний напрямок розвитку - підвищення зручності роботи бухгалтера.

Відпрацьовуються тільки зміни законодавства. Розробка нових можливостей не ведеться.

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner